Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip.” Hebreeën 4:16 HSV

Deze genade kwam tot ons vanwege het zoenoffer van Jezus Christus. We hebben het recht om naar de Vader te gaan, niet in onze eigen naam, rechtvaardigheid of kracht maar in de Naam van Jezus Christus en een verzoek doen in Jezus’Naam.

Neem vandaag de vrijheid in Gods genade en vraag wat u wil overeenkomstig Gods Woord en het zal u gegeven worden. Zie hoe het bloed van Jezus christus het voor u mogelijk heeft gemaakt doordat Jezus Christus de prijs voor al onze noden heeft betaald. Daarom zei Paulus:

Maar mijn God zal u, overeenkomstig Zijn rijkdom, voorzien van alles wat u nodig hebt, in heerlijkheid, door Christus Jezus.” Filippenzen 4:19 HSV

Het is tijd dat u voorzien wordt in alles wat u nodig hebt in Jezus Christus machtige Naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Dank U dat u voorziet in mijn noden, overeenkomstig Zijn rijkdom in heerlijkheid door Jezus Christus. In Jezus’ Naam. Amen.