In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonden.” HSV Kolossenzen 1:14 HSV

Dat woord verlossing betekent teruggekocht worden door een prijs te betalen. Het betekent verlossing van de kracht van het kwade, kwade acties en kwade gedachten. Onthoud dit heeft het Bloed van Jezus Christus al voor ons en de mensen in de wereld gedaan. Maar dit werkt niet automatisch totdat we het toepassen in ons leven en het Woord van God ook accepteren voor wat het zegt door het uit te oefenen tegen de werken van de duisternis.

De Bijbel zegt Hij heeft ons verlost van de kracht van de duisternis.

Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde.” Kolossenzen 1:13 HSV

Dus we zijn niet langer onder de macht van de duisternis, maar onder de macht van onze Heere Jezus Christus, terwijl we ons overgeven aan Hem.

Met deze kennis, neemt u stand tegen de consorten van satan over uw leven en sturen hem weg. Want wat hij (de duivel) ook tegen u probeert te doen, is illegaal want u behoort God Almachtig toe en u bent gekocht met het kostbaar bloed van Jezus Christus.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik stuur elke duivelse activiteiten om mij, mijn familie, bedrijf, en bediening weg in Jezus Christus machtige Naam. Amen.