Scroll Top

Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is en Die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent? U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn.” 1 Korinthe 6:19-20 HSV

U bent Gods tempel. Dit houdt in dat God in ons het niet kan toestaan dat ons lichaam door duivelse activiteiten wordt vastgehouden. De Heilige Geest deelt ons lichaam niet met een demonische geest. Het is tijd dat we dit weten en onze stand innemen in Christus tegen elke satanisch verdrukkende geest die ons lichaam probeert te vernietigen door ziekte en kwalen. Het Woord van de Heer zegt dat we gekocht zijn met het kostbaar bloed van Jezus Christus. Het is tijd dat we de dienst van het Bloed van Jezus Christus tewerkstellen en de duivelse activiteiten om ons heen teniet stellen in Jezus Christus machtige Naam. Amen.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik stel de diensten van het Bloed van Jezus in werking en vernietig alle duivelse handel ons heen in Jezus Christus machtige Naam. Amen.