En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood.” Openbaring 12:11 HSV

Het Woord vertelt ons dat de vijand is overwonnen door het Bloed van Jezus Christus. De meeste mensen proberen hem (de tegenstand) nog steeds te overwinnen. We hoeven niet te proberen om te volbrengen wat Jezus Christus al voor ons heeft gedaan. We dienen ons te identificeren met Zijn (Jezus) dood en opstanding en stand te houden tegen de listige verleidingen van satan.

Die om onze overtredingen is overgeleverd, en opgewekt om onze rechtvaardiging.” Romeinen 4:25 HSV

Dus gebaseerd op wat Jezus namens ons heeft volbracht, moeten we standhouden in Christus en alle, op ons afgevuurde, duivelse vuurpijlen wegsturen.

Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Bied weerstand aan hem, vast in het geloof, in de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders  in de wereld opgelegd wordt.”1 Petrus 5:8-9 HSV

We moeten standhouden tegen de vijand, en moeten het Woord van God als aanvalswapen gebruiken tegen hem, en tegen de omstandigheden die de vijand op ons probeert te plaatsen.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik stuur elke vuurpijl, die afgevuurd is tegen mijn hart en verstand, terug. Ik neem de gedachten gevangen door de kracht van de Heilige Geest. En door het eeuwige werk van het Bloed van Jezus Christus zet ik elke duivels opdracht tegen mijn leven stop, verklaar ik dat de verlangens van de dwaze geen stand zal houden in mijn leven en profeteer ik dat Gods goedheid en genade mij overal waar ik heenga zal volgen in Jezus Christus machtige Naam. Amen.