en worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus.Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening, door het geloof in Zijn bloed. Dit was om Zijn rechtvaardigheid te bewijzen vanwege het voorbij laten gaan van de zonden die eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God.” Romeinen 3:24-25 HSV

Meestal gebruikt de duivel ons verleden, of gedateerde dingen uit ons oude leven of fouten in ons huidige leven in Christus om onze gebeden te verhinderen. De Woord van God doet ons begrijpen dat het Bloed van Jezus Christus ons heeft gerechtvaardigd met God Almachtig de dag dat we onze redding van Jezus Christus hebben geaccepteerd.

Nu er is geen ruimte meer voor veroordeling voor de rechtvaardige. Want we zijn rechtvaardig gemaakt met de rechtvaardiging van Jezus Christus en ook heeft God een voorziening gemaakt voor onze fouten in Jezus Bloed wanneer we zondigen. Dus Hij (God) wil dat we vrijmoedig en met een open gezicht komen om gemeenschap te hebben met Hem en ook te ontvangen wat Hij voor ons heeft voorbestemd in Jezus Christus.

Weiger vandaag om in uw vroegere fouten te blijven hangen en wanneer u iets stoms hebt gedaan, bekeer u ervan en gaat voorwaarts want uw verleden zal u nooit op de bestemming brengen die God voor u heeft.

Denk niet aan de dingen van vroeger, let niet op de dingen van het verleden. Zie, Ik maak iets nieuws. Nu zal het ontkiemen. Zult u dat niet weten? Ja, Ik zal een weg aanleggen in de woestijn, rivieren in de wildernis.” Jesaja 43:18-19

Het is tijd dat we de nieuwe dingen die God Almachtig in petto voor ons heeft in Jezus Christus beginnen te omarmen en dat we de gedateerde dingen of fouten uit ons verleden die we in ons huidig leven om Christus beginnen te vergeten.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik verklaar dat mijn verleden gedateerd is en vanaf deze dag voorwaarts omarm ik de nieuwe dingen die u voor mij heeft in Jezus Christus machtige Naam. Amen.