Scroll Top

In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade,” Efeziërs 1:7 HSV

Het Woord van de Heer sprak over overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade.

want al de wilde dieren in het woud zijn van Mij, de dieren op duizend bergen.” Psalmen 50:10 HSV

Het is tijd dat we alle rijkdommen van God voor ons leven beginnen te claimen door de kracht van het Bloed van Jezus Christus. Bestraf de tegenstand en claim alles wat hij van je gestolen heeft. Daarom heeft Jezus Christus Zijn Bloed laten vloeien.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader ik dank U voor Uw Woord. Ik bind de geest van armoede en beveel dat mijn rijkdom in Christus begint te manifesteren in Jezus Christus machtige Naam. Amen.