Scroll Top

Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God, en worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening, door het geloof in Zijn bloed. Dit was om Zijn rechtvaardigheid te bewijzen vanwege het voorbij laten gaan van de zonden die eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God.” Romeinen 3:23-25 HSV

Het Bloed van Jezus Christus heeft ons verlost en bevrijd van de kracht van de zonde. Zodat zonde niet langer meer meester over ons zal zijn.

Die om onze overtredingen is overgeleverd, en opgewekt om onze rechtvaardiging.” Romeinen 4:25 HSV

Wanneer ik spreek over de kracht van zonde, dan bedoel ik: de werken van het vlees, de trots van het leven, de verlangens van de ogen (1 Johannes 2:16) en de kracht van satan (Handelingen 26:18). Met dit alles werd afgerekend op het moment dat we Jezus Christus als Heer en Verlosser ontvingen.

Daarom zal de zonde niet langer over ons heersen, omdat we namelijk niet onder de wet zijn die geregeerd wordt door het vlees, maar we zijn onder de genade.

Want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade.” Romeinen 6:14 HSV

En deze genade leven werkt voor ons wanneer we Gods Woord toestaan om Heer over ons te zijn. Daarom worden we bevolen om de goede gevecht van geloof te strijden. We moeten leren om Gods Woord aan te trekken wanneer de vijand ons bombardeert met zijn suggesties om ons te misleiden van de waarheid en het ook te doen wanneer we geconfronteerd worden met levenssituaties. Dat is hoe we het goede gevecht van geloof strijden en dat is ook hoe de zonde ons niet overheerst. Door dit te doen, geven we ruimte voor Gods genade om door ons heen te werken in Jezus Christus machtige Naam. Amen.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik dank U dat de zonde niet langer heerschappij heeft over mij want ik ben niet onder de wet maar onder de genade in Jezus Christus machtige Naam. Amen.