Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.” 1 Johannes 1:7 HSV

Het Bloed van Jezus werkt krachtig wanneer we in liefde wandelen en terwijl we Gods Woord uitvoeren in gemeenschap met elkaar en Gods Woord.

De opdracht van de duivel is om zaad van verdeeldheid onder gelovigen te zaaien zodat we Gods Woord niet uitoefenen door in gemeenschap met elkaar en Gods Woord te blijven.

Het licht in deze tekst is Gods Woord. Wanneer we het overdenken en in de praktijk brengen wat het zegt, wast de reinigende kracht van Gods Bloed al onze fouten en vergissingen van toen we nog erg onwetend waren over de waarheid van Gods Woord.

Dit was het waarachtige licht, dat in de wereld komt en ieder mens verlicht. [Jes 49:6]” Johannes 1:9 HSV

Het is de hoogste tijd dat we ervoor kiezen om in gemeenschap met elkaar en Gods Woord te blijven. Zo wast God Almachtig ons van onze onbewuste zonden.

Mijn lieve kinderen, ik schrijf u deze dingen, opdat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft: wij hebben een Voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige. En Hij is  een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden  van de hele wereld.” 1 Johannes 2:1-2 HSV

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Dank U dat U mij met Uw Bloed wast terwijl ik in gemeenschap blijf met mijn broeders en Uw Woord in Jezus Christus machtige Naam. Amen.