Scroll Top

zoals ook de Zoon des mensen niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven tot een losprijs voor velen.” Mattheüs 20:28 HSV

Zolang we ons op onze omstandigheden richten, zullen we nooit Gods plan en doel voor ons leven volbrengen. Jezus Christus onze Heer is niet naar de aarde gekomen om Zijn eigen claims te bevredigen, maar Hij kwam om de werken van satan te vernietigen omwille van ons. We zijn hier op deze aarde om de wil van God Almachtig te doen, Die ons uit de duisternis in het licht geroepen heeft.

Het is aan ons om erop uit te gaan en te beginnen met volbrengen van het mandaat die ons door Jezus Christus gegeven is, zijnde: te bedienen en niet bediend te worden.

De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken.” Lukas 4:18-19 HSV

Dit is ons mandaat. Het is tijd om erop uit te gaan en dit mandaat te volbrengen in Jezus Christus machtige Naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij door Uw Geest om Uw mandaat voor mijn leven te volbrengen in Jezus Christus machtige Naam. Amen.