En Abram zette zijn tenten op en ging bij de eiken van Mamre wonen, die bij Hebron zijn, en hij bouwde daar een altaar voor de HEERE.” Genesis 13:18 HSV

Wanneer u geheel hoofdstuk 13 leest van het boek van Genesis, dan zal het u opvallen dat elke keer dat God een instructie geeft aan Abraham, het volgende is wat Abraham doet, is een altaar bouwen waar hij de Naam de God Almachtig aanroept. Abraham verving nooit zijn relatie met God Almachtig met iets anders. De overwinning die hij op zijn tegenstanders behaaldde was vanwege zijn relatie met God. En elke keer dat we onze relatie met God Almachtig verheerlijken worden de  van God gemanifesteerd in ons leven en zullen we zien dat de overwinning ons altijd volgt. Een voorbeeld:

Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken; en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. [Gal 3:8] ” Genesis 12:3 HSV

En in Genesis 14 vers 13 t/m 16 zagen we hoe God Almachtig Abraham de overwinning over zijn vijanden gaf omdat Abraham de relatie die God met hem had vergrootte. Ook toen de dienaar het nieuws bracht aan Abraham over dat Lot gevangen was genomen, was Abraham op de plaats waar hij een altaar van aanbidding van God Almachtig had gebouwd.

Toen kwam er iemand die ontkomen was, en vertelde het aan Abram, de Hebreeër; die woonde bij de eiken van de Amoriet Mamre, de broer van Eskol en Aner. Zij waren bondgenoten van Abram.” Genesis 14:13 HSV

Het is tijd dat we terugkeren naar het hart van aanbidding naar God Almachtig als we willen beginnen met het ervaren van de overwinning over onze omstandigheden in Jezus Christus machtige Naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij en trek me terug naar het hart van aanbidding in Jezus Christus machtige Naam. Amen.