Scroll Top

Ik trok hen met menselijke touwen, met koorden van liefde. Ik was voor hen als zij die het juk van op hun kaken omhoogtillen, en Ik reikte hem voer toe.” Hosea 11:4 HSV

Onze relatie met God Almachtig is in eerste instantie geïnitieerd door Hem Zijn doel voor ons is om vrucht te dragen of productief in deze relatie te zijn. En ons vrucht laten dragen kan alleen gemanifesteerd worden als we ons overgeven aan de innerlijke ingeving van de Heilige Geest in ons. Want Hij, de Heilige Geest, is de Genade van God werkend in ons leven. De innerlijke ingeving van de Heilige Geest is hetgeen dat ons trekt om intiem te zijn met God en hetgeen ons vruchtbaar maakt.

Blijf in Mij, en Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in Mij blijft. Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen.” Johannes 15:4-5 HSV

Vandaar dat het de intimiteit met onze Heere Jezus Christus is wat vruchtbaar maakt. Kies ervoor om productief te zijn in Christus Jezus.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij door Uw Geest om in U te blijven zodat ik productief ben in Christus Jezus. In Jezus Christus machtige Naam. Amen.