Zijn zij niet allen dienende geesten, die uitgezonden worden ten dienste van hen, die de zaligheid zullen beërven?” Hebreeën 1:14 HSV

God gebruikt Zijn engelen om in de genezingsbediening te assisteren aan de zieken of verdrukten.

En er is in Jeruzalem bij de Schaapspoort een badwater, dat in het Hebreeuws Bethesda wordt genoemd, met vijf zuilengangen. Daarin lag een grote menigte van zieken, blinden, kreupelen en verlamden, die wachtten op de beroering van het water. Want een engel daalde van tijd tot tijd neer in het badwater en bracht het water in beweging; wie dan het eerst daarin kwam, na de beweging van het water, werd gezond, aan welke ziekte hij ook leed.” ‭‭Johannes‬ ‭5:2-4‬ ‭HSV

Deze tekst laat ons weten dat ze ook gebruikt kunnen worden om genezing te brengen, zoals de Geest wil. Dit zijn engelen aangewezen door God. Iemand met de gave van genezing beweegt zich met de onzichtbare legermachten van genezingsengelen, zoals geschreven in:

God nu heeft sommigen in de gemeente een plaats gegeven: ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, vervolgens krachten, daarna genadegaven van genezingen, vormen van hulpverlening, bestuurlijke gaven, allerlei talen.” 1 Korinthiërs‬ ‭12:28‬ ‭AMPC‬‬ HSV

Zij assisteren diegene met de genezingsbediening om de zieken of verdrukten te genezen zoals de Geest wil.

Ik bid vandaag voor u waar u ook onderdrukt bent in uw lichaam of in elk gebied van uw leven. Moge God Zijn engelen sturen om u te genezen in Jezus’Naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Dank U voor het vrijzetten van genezingsengelen om de onderdrukten te dienen in Jezus’Naam. Amen.