Totdat over ons uitgegoten wordt de Geest uit de hoogte. Dan zal de woestijn tot een vruchtbaar veld worden en het vruchtbare veld zal als een woud beschouwd worden. [Ps. 104:30; Ezech. 36:26, 27; 39:29; Zach. 12:10.]” ‭Isaiah‬ ‭32:15‬ ‭AMPC‬‬

De Bijbel zegt “het is de zegen die rijk maakt en Hij voegt er geen zwoegen aan toe..We weten allemaal dat de Heilige Geest de zegen is. Dus onze taak is te weten hoe we met de zegen moeten samenwerken om vruchtbaar te zijn.

De Heilige Geest was de zegen die over Abraham werd vrijgezet opdat Hij kon slagen en een Vader van vele volken kon worden. Maar om Abraham de uiterlijke manifestatie te laten ervaren, moest hij meewerken met Gods Woord. Lees a.u.b. Genesis 22:1-8.

Daarna riep de Engel van de HEERE tot Abraham voor de tweede keer vanuit de hemel. Hij zei: Ik zweer  bij Mijzelf, spreekt de HEERE: Omdat u dit gedaan hebt en Mij uw zoon, uw enige, niet onthouden hebt, zal Ik u zeker rijk zegenen en uw nageslacht zeer talrijk maken, als de sterren aan de hemel en als het zand dat aan de oever van de zee is.  Uw nageslacht zal de poort van zijn vijanden in bezit hebben. [Heb. 6:13, 14; 11:12.] En in uw Nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden, omdat u Mijn stem gehoorzaam geweest bent.[Gen. 12:2-3; 13:16; 22:18; 26:4; 28:14; Acts 3:25, 26; Gal. 3:16.]” ‭‭Genesis‬ ‭22:15-18‬ ‭HSV

We moeten begrijpen dat de Geest en het levende Woord (Christus) overeenstemmen. Want de Heilige Geest is hier om ervoor zorg te dragen dat alles wat Jezus Christus heeft beloofd tot stand komt.

Want drie zijn er die getuigen in de hemel: de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze drie zijn één.” ‭1 Johannes‬ ‭5:7‬ ‭HSV‬‬

Het horen en gehoorzamen van het Woord van God is wat de manifestatie van Gods zegen in de aardse atmosfeer voortbrengt. En dat is hoe we met de zegen (De Heilige Geest) in ons meewerken.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij door Uw Geest om altijd Uw stem te horen en te gehoorzamen in Jesus’ Naam. Amen.