Scroll Top

Zie erop toe dat niemand achteropraakt in de genade van God, en dat er  geen enkele wortel van bitterheid opschiet en onrust veroorzaakt zodat daardoor velen bezoedeld worden.” Hebreeën 12:15 HSV

De reden waarom velen niet Gods zegeningen in hun leven ervaren is omdat zij bitterheid in zich meedragen. Bitterheid is het tegenovergestelde van het zeker stellen van Gods onverdiende gunst en zegeningen. De duivel gebruikt bitterheid om velen in een verzwakte geestelijke toestand te brengen. Het doel van de duivel is ervoor te zorgen dat Gods zegeningen in ons niet kan circuleren.

God wil onze diepste pijnen genezen, als we maar kunnen toegeven dat we gekwetst zijn Pijn is als een wond. Als we het geen zorg geven dan zal het de rest infecteren en de geur van de wond zal invloed hebben op anderen.

Ten tweede, wil Hij dat we erover praten met diegenen die de pijn heeft veroorzaakt zonder dat we bang zijn voor wat ze gaan zeggen of wat er kan gebeuren. Angst heeft vele gebonden gehouden.

Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid.” 2 Timotheus 1:7 HSV

Ten derde, moeten we leren om de wortel van de pijn te confronteren met het Woord van God.

Maar bekleed u met de Heere Jezus Christus,  en verzorg het vlees niet om begeerten op te wekken.” Romeinen 13:14 HSV

Laat Gods Woord over u heersen. We functioneren onder de genade, niet onder de wet (vlees).

Ten vierde, zet uzelf vrij van de geest van bitterheid. Bestraf Satan en breng Gods aanwezigheid in de praktijk door diegenen die je hebben gekwetst te vergeven.

Laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster van u weggenomen worden, met alle slechtheid, maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig, en  vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft.” Efeziërs 4:31-32 HSV

Ten vijfde, als u de persoon eenmaal vergeven hebt, wandel dan in geloof en niet bij zicht. Vergeving is een geloofsdaad naar God wetende dat u ooit een zondaar bent die door de genade gered is door geloof.

God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus  voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren.” Romeinen 5:8 HSV

Het is tijd dat we uit onze bitterheid komen en onze zegen in Christus veilig stellen.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, dank U voor Uw Woord. Ik ontvang mijn genezing in van elke vorm van bitterheid. Dank U dat u mij herstelt in Jezus machtige Naam. Amen.