Scroll Top

Immers, het bedenken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want het kan dat ook niet. En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Maar u bent niet in het vlees, maar in de Geest, wanneer althans de Geest van God in u woont. Maar als iemand de Geest van Christus niet heeft, die is niet van Hem.” Romeinen 8:7-9 HSV

Als uw denken door uw zintuigen wordt beheerst, kunt u God nooit behagen. Want u bent bezig met uw vleselijke eetlust. Dat soort denken is een vijandschap tegen de dingen van God. Zo was ons denken dat ons beheerste voordat we wedergeboren werden.

Dit zeg ik dan en getuig ervan in de Heere, dat u niet meer wandelt zoals de andere heidenen wandelen, in de zinloosheid van hun denken, verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven dat uit God is, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding van hun hart. Zij hebben zich, ongevoelig als ze zijn geworden, overgegeven aan losbandigheid, ons alle onreinheid begerig te bedrijven.” Efeze 4:17-18 HSV

Dus als kinderen van de Allerhoogste God, verwacht onze Vader in de Hemel van ons dat we onze vleselijke eetlust ons niet laat beheersen. Daarom zei Hij dat we het denken van Christus hebben. Het denken van Christus is het aan ons gegeven Woord van God. Laat het denken van Christus over mijn gedachten heersen en domineren terwijl u Zijn Woord bestudeert in Jezus Christus machtige naam

We kunnen bovenstaande Bijbeltekst vrijmoedig proclameren en het ons eigen maken als we het toestaan dat het Woord ons denken transformeert, beheerst en domineert. Dus het denken van Christus is een verstand dat wordt beheerst door het Woord van God Almachtig in Jezus Christus machtige naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Laat het denken van Christus over mijn gedachten heersen en domineren terwijl ik Uw Woord bestudeer in Jezus Christus machtige naam. Amen.