Scroll Top

Voordat Ik u in de moederschoot vormde, heb Ik u gekend; voordat u uit de baarmoeder naar buiten kwam, heb Ik u geheiligd. Ik heb u aangesteld tot een profeet voor de volken. [Ex 33:12; Jes 49:1,5; Rom 8:29]  Toen zei ik: Ach Heere HEERE, zie, ik kan niet spreken, want ik ben nog maar een jongen. Maar de HEERE zei tegen mij:
Zeg niet: Ik ben nog maar een jongen, [Exod. 4:10; 6:12, 30; I Kon 3:7.] want overal waarheen Ik u zenden zal, zult u gaan, en alles wat Ik u gebieden zal, zult u spreken.” Jeremia 1:5-7 HSV

Het probleem bij velen van ons zit in onze belijdenis. Wat we uitspreken zal voorzeker onze toekomst vormgeven. De belijdenis van Jeremia was gebaseerd op zijn kunnen en niet dat van God. We worden door Gods Woord gesommeerd om te zeggen wat Hij zegt en niet ons kunnen.

Laat uw handelwijze zonder geldzucht zijn. Wees tevreden met wat u hebt, want Hij heeft Zelf gezegd: Ik zal u beslist niet loslaten en Ik zal u beslist niet verlaten. Daarom zeggen wij met goede moed: De Heere is voor mij een Helper en ik zal niet vrezen. Wat zal een mens mij doen?”
‭‭Hebreeën‬ ‭13:5-6‬ HSV

De reden hiervoor is dat we verstrikt zijn door onze eigen woorden en dat wat we belijden heeft ten eerste invloed op de manier van denken en op onze acties en ten tweede beïnvloedt het ook diegene die het hoort. Woorden zijn of gevuld met leven of met dood afhankelijk van wat we zeggen.

ben je verstrikt in de woorden van je eigen mond, ben je in de woorden van je eigen mond gevangen.”
‭‭Spreuken‬ ‭6:2‬ ‭HSV

Dood en leven zijn in de macht van de tong, wie hem liefheeft, zal de vrucht ervan eten.[Matt. 12:37.]”
‭‭Spreuken 18:21‬ ‭HSV

We moeten leren om uit te spreken wat God zegt en weigeren om iets tegenovergestelds aan Zijn Woord voor ons leven te zeggen. Daarom zegt de Heere: “Zeg niet.”

Weiger vandaag om iets te zeggen of te belijden wat tegenstrijdig is met Gods Woord voor u, ongeacht uw omstandigheden en laat Gods Woord uw hart, verstand en tong domineren in Jezus’ Naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, dank U voor Uw Woord en help mij door Uw Geest om mijn belijdenissen in lijn te brengen met de Uwe in Jezus’Naam. Amen.