En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.  En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.”
‭‭Mattheüs  ‭28:18-20‬ ‭HSV

Wanneer we naar onze maatschappij kijken, dan zijn er veel dingen die we anders zouden willen zien. Maar verandering komt niet door het verlangen naar. Het vergt actie om verandering te zien. En om verandering te laten plaatsvinden, moet onze manier van leven veranderen. Dit is niet iets wat van buitenaf tot stand kan komen, maar het moet van binnenuit starten, d.w.z. vanuit het hart en denken die een invloed heeft op de mentale houding waarop men het leven benadert. Daarom zei Jezus tegen Nicodemus: U moet opnieuw geboren worden.”

Verwonder u niet dat Ik tegen u gezegd heb: U moet opnieuw geboren worden.”
‭‭Johannes ‭3:7‬ ‭HSV

Dit kan niet bereikt worden door enig ander manier zonder evangelisatie. We moeten onze plaats nemen in de grote opdracht, ervoor zorgende dat onze gemeenschap het evangelie ontvangt.

Waar God ons geplaatst heeft, zijn wij het licht om een verandering te brengen in onze boot.

We moeten God niet limiteren door te zeggen dat het onmogelijk of moeilijk is. Wij allen kunnen iets proclameren, goed of slecht. En als we het niet doen, dan zullen de dingen om ons heen, die we niet leuk vinden, voortdurend tot ons prediken en zal de verandering waarnaar we verlangen nooit plaatsvinden. Dus in plaats van toe te staan dat de duivel zich verspreid, moeten we het goede nieuws verspreiden, wetende dat ons de autoriteit van boven is gegeven om dit te doen in Jezus’Naam.

Het is tijd dat we actie ondernemen en Gods glorie toestaan om door ons leven heen gemanifesteerd wordt naar onze maatschappij.

Want Hij zegt: In de tijd van het welbehagen heb Ik U verhoord, en op de dag van het heil heb Ik U geholpen. Zie, nu is het de tijd van het welbehagen, zie, nu is het de dag van het heil! [Jes. 49:8.]”
‭‭2 Corinthiërs‬ ‭6:2‬ ‭HSV‬‬

Onderneem vandaag actie en gehoorzaam Gods instructies aangaande het veranderen van uw huidige omstandigheden in onze maatschappij.

Laten we bidden:

Hemelse Vader, dank U dat U mij laat weten dat ik het instrument van verandering ben die U wilt gebruiken in mijn omgeving. Dank U voor Uw gunst in Jezus’Naam. Amen.