Scroll Top

Als iemand immers een hoorder van het Woord is en geen dader, lijkt hij op een man die het gezicht waarmee hij geboren is, in een spiegel bekijkt, want hij heeft zichzelf bekeken, is weggegaan en is meteen vergeten hoe hij eruitzag. Hij echter die zich in de volmaakte wet verdiept, die van de vrijheid, en daarbij blijft, die zal, omdat hij niet een vergeetachtige hoorder geworden is, maar een dader van het werk, zalig zijn in wat hij doet.”
‭‭Jakobus 1:23-25 HSV

De vijand krijgt zijn zin in ons leven wanneer we ons focussen op onze omstandigheden in plaats van op Gods Woord. Onze omstandigheden zullen nooit veranderen door erop te mediteren of erover te piekeren. Niets komt onze kant uit zonder dat God in een uitweg voorziet. En de voorziening van de uitweg zijn de beloften van God voor ons leven.

Iets anders wat we moeten weten is dat de oplossing voor onze omstandigheden Gods Woord is. Dit is de reden waarom we Gods Woord onze meditatie maken en niet onze omstandigheden. Gods Woord is wie we zijn en waaruit we gemaakt zijn.

Het Woord van God is niet gewoon een verdedigingswapen tegen de listen van satan maar een aanvalswapen.  Daarom moeten we volharden in het in Gods Woord kijken en het onze leefstijl maken, door dit te doen brengen we onze omstandigheden in lijn met wat het Woord zegt. We kunnen alleen datgene belijden waar we op mediteren en meditatie geeft geboorte aan onze acties. Met andere woorden, als wat je ziet je niet bevalt, verander het door te zeggen wat je wilt zien.

We moeten leren om Gods Woord in onze omstandigheden te spreken om het te zien veranderen.

Een goed voorbeeld hiervan is;

De aarde nu was woest en leeg, en duisternis lag over de watervloed; en de Geest van God zweefde boven het water.  En God zei: Laat er licht zijn! En er was licht.” Genesis‬ ‭1:2-3‬ ‭HSV

Toen God sprak, veranderde de duisternis naar licht. God zegt wat Hij wil zien en niet de omstandigheden. Er was gelijk een verandering.

Herinner vandaag Gods Woord en niet uw omstandigheden. Houd u vast aan uw geloofsbelijdenis in Gods Woord en het zal uit zichzelf voortbrengen waarover het spreekt.  Want zoals regen of sneeuw neerdaalt van de hemel en daarheen niet terugkeert, maar de aarde doorvochtigt en maakt dat zij voortbrengt en doet opkomen, zaad geeft aan de zaaier en brood aan de eter, zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend.” Jesaja 55:10-11‬ ‭HSV

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, dank U voor Uw Woord. Help mij door Uw Geest om mij vast te houden aan Uw Woord en niet mijn omstandigheden in Jezus’Naam. Amen.