Scroll Top

En Jezus ging vandaar weg en vertrok naar het gebied van Tyrus en Sidon. En zie, een Kananese vrouw, die uit dat gebied kwam, riep naar Hem: Heere, Zoon van David, ontferm U over mij! Mijn dochter is ernstig door een demon bezeten.  Maar Hij antwoordde haar met geen woord. En Zijn discipelen kwamen naar Hem toe en vroegen Hem: Stuur haar weg, want zij roept ons na. Hij antwoordde en zei: Ik ben alleen maar gezonden naar de verloren schapen van het huis van Israël. Maar zij kwam dichterbij, knielde voor Hem neer en zei: Heere, help mij! Hij antwoordde echter en zei: Het is niet behoorlijk het brood van de kinderen te nemen en naar de hondjes te werpen. Zij zei: Ja, Heere, maar de hondjes eten ook van de kruimels die er vallen van de tafel van hun bezitter. Toen antwoordde Jezus en zei tegen haar: O vrouw, groot is uw geloof; het zal gebeuren zoals u wilt. En haar dochter was vanaf dat moment gezond.” Mattheüs 15:21-28 HSV

We kunnen niet vermoeid raken op het punt van onze doorbraak, maar we moeten blijven volharden in gebed ongeacht de hindernissen waarmee we in ons leven geconfronteerd worden.

Geloof in God geeft nooit op, maar volhard totdat het ontvangt wat God heeft beloofd.

De vrouw in de bovenstaande Bijbeltekst bleef volharden in het ontvangen van haar wonder. Alhoewel ze had kunnen opgeven, bleef ze volharden vanwege het feit dat wat ze van God wou het waard was om te volharden in plaats van op te geven.

opdat u niet traag wordt, maar navolgers bent van hen die door geloof en geduld de beloften beërven.” Hebreeën 6:12 HSV

Volhard vandaag in gebed en weiger om op te geven totdat u de manifestatie ziet.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, dank U dat U mij de genade van volharding geeft omdat U wil dat ik de beloften ontvang in Jezus’Naam. Amen.