Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat.
‭‭Filippenzen 4:6-8 HSV

Bezorgdheid is een teken dat we nog steeds proberen om dingen vanuit eigen kracht te doen. God wil dat we leren om ons zorgen op Hem te werpen en Hem erop vertrouw om het op te lossen. Dat is een van de redenen voor gebed. Het is ook een van de manieren waarop we staan tegen de listen van satan tegen ons.

We moeten niet verwachten dat we duivelse aanvallen overwinnen wanneer we ons niet onderwerpen aan God en Zijn Woord. Ik bedoel dat we moeten leren om onze zorgen op Hem te werpen en te weigeren om te kniezen, wetende dat God zal doen zoals Hij heeft beloofd.

en hij zei: Sla er acht op, heel Juda, inwoners van Jeruzalem, en u, koning Josafat! Zo zegt de HEERE tegen u: Weest u niet bevreesd en wees niet ontsteld vanwege deze grote troepenmacht, want niet aan u is de strijd, maar aan God.” 2 Kronieken 20:15 HSV

De strijd is niet aan ons, mar aan God. Dus de sneller we leren om onze problemen op de Heere te werpen en het daar ook laten, des te snellen zullen we de overwinning op de werken van satan ervaren.

Vandaag is er geen tijd te verspillen voor aarzeling. Laten we allen onze problemen aan God overdragen, wetende dat Hij voor ons aan het strijden is en dingen omkeert ten goede van ons in Jezus’ Naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik werp mijn zorgen op U wetende dat de strijd niet aan mij is, maar aan U in Jezus’Naam. Amen.