Hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de Heilige Geest en ment kracht en hoe Hij het land doorgegaan is, terwijl Hij goed deed en allen die door de duivel overweldigd waren, genas, want God was met Hem.” Handelingen 10:38 HSV

De Bijbel zegt dat Jezus Christus onze Heer rondging om goed te doen en niet slecht en genas allen die door de duivel overweldigd waren, want God was met Hem.

Dus heeft God Almachtig ons in de wereld gestuurd met kracht om dezelfde goede werken te doen in Zijn naam en zelfs meer.

Jezus dan zei opnieuw tegen hen: Vrede zij u! Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u.” Johannes 20:21 HSV

Voorwaar, voorwaar Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, zal de werken die ik doe, ook doen, en hij zal grotere doen dan deze, want Ik ga heen naar Mijn Vader.” Johannes 14:12 HSV

God Almachtig heeft ons in Christus geschapen om goede werken te doen. En de reden waar de werken goed zijn is omdat het in Jezus Christus onze Heer is gedaan. Jezus Christus, ons rolmodel, is een voorbeeld van goede werken voor ons. Het is tijd om Zijn voorbeeld te volgen volkomen wetende dat u niet alleen bent. Want Hij is altijd met u.

Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.” Efeze 2:10

Laat ons in onze roeping wandelen en datgene wat God Almachtig lang geleden voor ons gepland heeft te doen in Jezus Christus volbrengen.

Onthoudt dat u geschapen bent voor goede werken.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, Ik dank U voor Uw Woord. Blijf mij helpen door Uw Geest om de goede werken die u lang geleden in Christus Jezus voor mij gepland hebt. In de Naam van Jezus Christus. Amen.