Hij zond Zijn woord uit, genas hen en bevrijdde hen uit hun grafkuilen.” Psalmen 170:20 HSV

De sleutel om onmogelijke dingen mogelijk te zien in uw leven is Gods Woord. Gods Woord heeft de kracht en het vermogen om zelf resultaten te produceren.

Het vrijgezette Woord van God heeft een doel te behalen. Het komt nooit leeg terugkeren.

zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend.” Psalmen 55:11 HSV

Dat Woord is Jezus Christus. Toen Hij op aarde kwam, keerde Hij terug om het door God Almachtig aan Hem gegeven mandaat te vervullen.

Dus wordt geladen door de Heer om vast te houden aan Gods Woord want daarin is het wonder die we nodig hebben om het onmogelijke mogelijk te maken in Jezus Christus machtige Naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij door Uw Geest om er altijd aan vast te houden in Jezus Christus machtige Naam. Amen.