Jezus dan riep in de tempel, terwijl Hij onderwijs gaf en zei: U kent Mij niet alleen, maar u weet ook waar Ik vandaan kom; en Ik ben niet uit Mijzelf gekomen,  maar Die Mij gezonden heeft, is waarachtig, en Hem kent u niet. Maar Ik ken Hem, want Ik ben van Hem afkomstig, en Hij heeft Mij gezonden.” Johannes 7:28-29 HSV

Het onmogelijke doen of het onmogelijke zien heeft te maken met het weten Wie God is. Wanneer ik het heb over weten Wie God is, dan bedoel ik kennen door ervaring. Niemand kan zelf een ervaring produceren zonder dat God Zelf hem of haar er één geeft. Dit kan alleen gebeuren wanneer we tijd met Hem doorbrengen. Jezus Christus onze Heer kon niet zonder God en kon niet één wonder verrichten zonder Hem. We dienen onze Meester Jezus Christus imiteren zodat we een verandering kunnen zien in de hopeloze situatie in ons leven.

Gelooft u niet dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is? De woorden die Ik tot u spreek, spreek Ik niet uit Mijzelf,  maar de Vader, Die in Mij blijft, Die doet de werken.” Johannes 14:10 HSV

Dit is het geheim van het onmogelijke doen of het onmogelijke mogelijk te maken in het leven van onze Redder en Heer Jezus Christus.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij door Uw Geest om tijd te maken met U in Jezus Christus machtige Naam. Amen.