Toen hij Petrus en Johannes zag op het moment dat zij de tempel zouden binnengaan, vroeg hij of hij een liefdegave mocht ontvangen. En Petrus keek hem met Johannes doordringend aan en zei: Kijk ons aan! En hij hield de ogen op hen gericht, omdat hij verwachtte iets van hen te ontvangen. Petrus zei echter: Zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u: in de Naam van Jezus Christus de Nazarener, sta op en ga lopen! En hij greep hem bij de rechterhand en richtte hem op, en onmiddellijk werden zijn voeten en enkels vast. En met een sprong stond hij overeind en liep rond, en hij ging met hen de tempel in, lopend en springend en God lovend.” Handelingen 3:3-8 HSV

Om het onmogelijke mogelijk te zien worden, moeten we een nood hebben of ons in een situatie bevinden die moet veranderen.

Allereerst realiseerde Peter zich dat Hij iets bij zich had die het onmogelijke mogelijk maakt, dat is de Naam van Jezus Christus. Ten tweede, toen Peter deze man ontmoette sprak Hij niet alleen het Woord, maar handelde Hij naar wat Hij gesproken had zodat er een verandering zou komen.

Het gaat niet alleen om het Woord uitspreken, maar het gaat erom dat u in de richting handelt van wat u hebt gezegd om de manifestatie van het Woord te zien.

Als we alleen maar zouden beginnen te geloven wat we hebben gezegd en ook in die richting handelen op basis van Gods Woord, net zoals Peter deed, dan zullen we de onmogelijke situatie hier op aarde mogelijk zien worden in Jezus Christus machtige Naam.

Als we verandering willen zien in een hopeloze situatie moeten we als Peter handelen onder de leiding van de Heilige Geest.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Dank U dat U mij de Naam van Jezus Christus hebt gegeven om de hopeloze situatie om te keren in Jezus Christus machtige Naam. Amen.