Scroll Top

Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken.” Hebreeën 11:6 HSV

Voordat we iets kunnen ontvangen van de Heer moeten we eerst geloven. Wanneer ik spreek over geloof bedoel ik niet zoals mensen sarcastisch zeggen dat ze geloven dat er een God is. Maar ons geloof in Jezus Christus moet een anker zijn voor de hoop die het Woord van God ons brengt.

Aan hen heeft God willen bekendmaken wat de rijkdom is van de heerlijkheid van dit geheimenis onder de heidenen: Christus onder u, de hoop op de heerlijkheid. “Kolossenzen 1:27 HSV

Dit is de Hoop. Hoop is het verlangen met de verwachting het te verkrijgen. Verwachting is gebaseerd op een belofte gemaakt aan ons in Gods Woord op basis van waar we God voor geloven.

Met een belofte in gedachte kunnen we verwachten dat God Almachtig Zijn Woord in ons leven volbrengt door ons over te geven aan die belofte en door in lijn met Gods beloften in ons leven te handelen. Dit zorgt ervoor dat God datgene wat Hij heeft beloofd uitvoert.

Daarom zegt de Bijbel dat Hij de beloner is voor diegene die Hem ijverig zoeken.

Dus we geloof God niet alleen we weten ook door ervaren kennis dat God zal doen wat Hij zegt dat Hij zal doen.

God is geen man, dat Hij liegen zou, of een mensenkind, dat Hij ergens berouw over hebben zou. Zou Híj iets zeggen en het dan niet doen? Zou Híj spreken en het niet gestand doen?” Numeri 23:19 HSV

Dus laten we onze hoop en vertrouwen op Zijn beloften vestigen en ze uitoefenen. En God Almachtig zal ons belonen in Jezus Christus machtige Naam. Zo maakt God de onmogelijke dingen in ons leven mogelijk in Jezus Christus machtige Naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Dank U dat U mij laat weten dat ik U niet alleen moet geloven, maar dat ik ook een beloning van U moet verwachten terwijl ik U zoek door Uw beloften heen in Jezus Christus machtige Naam. Amen.