Scroll Top

Jezus zei tegen hen: Vanwege uw ongeloof, want voorwaar, Ik zeg u: Als u een geloof had als een mosterdzaad, u zou tegen deze berg zeggen: Verplaats u van hier naar daar! En hij zou gaan, en niets zou voor u onmogelijk zijn.” Mattheus 17:20 HSV

Het gaat niet om het belijden of spreken van het Woord. De vraag is: Gelooft u echt wat u zegt? De meeste mensen ontvangen niet vanwege twijfel. Twijfel is de dief die van velen hun wonderen steelt.   

Maar laat hij er in geloof om vragen en daarbij niet twijfelen. Immers, wie twijfelt, lijkt op een golf van de zee, die door de wind voortgestuwd en op- en neergeworpen wordt.” Jakobus 1:6 HSV

Twijfel of ongeloof is het tegenovergestelde van nederigheid. Wanneer u nederig naar God bent, gelooft u altijd Zijn woord. Rebellie, wat een vorm van trots is, vloeit voort uit ongeloof.

Broeders het is de hoogste tijd dat we God Almachtig beginnen te geloven voor wat we van Hem vragen dat Hij het zal uitvoeren.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik bestraf de geest van twijfel en ik verklaar dat ik een gelovige ben en ook al hetgeen geloof dat ik tegen de Vader zeg in lijn met Zijn Woord met wat Hij zal doen in Jezus Christus machtige Naam. Amen.