U moet alle geboden die ik u heden gebied, nauwlettend in acht nemen, opdat u leeft, talrijk wordt en het land dat de HEERE uw vaderen onder ede beloofd heeft, binnengaat en in bezit neemt. Ook moet u heel de weg in gedachten houden waarop de HEERE, uw God, u deze veertig jaar in de woestijn geleid heeft, opdat Hij u zou verootmoedigen, en u op de proef zou stellen om te weten wat er in uw hart was, of u Zijn geboden in acht zou nemen of niet. Hij verootmoedigde u, Hij liet u hongerlijden en Hij liet u het manna eten, dat u niet kende en ook uw vaderen niet gekend hadden, om u te laten weten  dat de mens niet alleen van brood leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit de mond van de HEERE komt.” Deuteronomium 8:1-3 HSV

Het Woord van God is wat de kinderen van Israël liet volhouden in de wildernis. Te vaak wachten we op iets bovennatuurlijks dat gebeurt om God te geloven voor het onmogelijke in onze situatie. Maar God Almachtig heeft ons Zijn Woord gegeven om de hopeloze situatie om te keren. En totdat we geloven en reageren op Gods Woord voor wat het zegt, zijn we niet gekwalificeerd of diskwalificeren we onszelf voor een ommekeer in onze situatie.

De Geest is het Die levend maakt, het vlees heeft geen enkel nut. De woorden die Ik tot u spreek, zijn geest en zijn leven.” Johannes 6:63 HSV

Blijf bij het Woord en het zal produceren wat het zegt in Jezus Christus machtige Naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij om voortdurend mijn Hart en verstand te fixeren op Uw Woord in Jezus Christus machtige Naam. Amen.