In die dagen werd Hizkia ziek, tot stervens toe. Toen kwam de profeet Jesaja, de zoon van Amoz, bij hem en zei tegen hem: Zo zegt de HEERE: Regel de zaken van uw huis, want u zult sterven en niet leven. Daarop keerde Hizkia zijn gezicht om naar de muur en bad tot de HEERE en zei: Och HEERE, bedenk toch dat ik in trouw en met een volkomen hart voor Uw aangezicht gewandeld heb en gedaan heb wat goed is in Uw ogen. En Hizkia huilde erg. Toen kwam het woord van de HEERE tot Jesaja: Ga tegen Hizkia zeggen: Zo zegt de HEERE, de God van uw vader David: Ik heb uw gebed gehoord, Ik heb uw tranen gezien. Zie, Ik zal vijftien jaar aan uw levensdagen toevoegen, “ Jesaja 38:1-5 HSV

God is altijd op zoek naar een mogelijkheid om Zichzelf te manifesteren door de omstandigheden die we confronteren in het leven, als we maar na Hem keren en ons hart aan Hem overgeven in gebed.

Want de ogen van de HEERE  trekken over de hele aarde, om Zich sterk te bewijzen aan hen van wie het hart volkomen is met Hem.” 2 Kronieken 16:9 HSV

Wanneer we alles overgeven aan God en onze zaak pleiten niet op basis van ons werken, maar op basis van onze oprechtheid van hart naar Hem over wat we hebben bereikt door Zijn kracht overeenstemmend Zijn Woord, zullen onze omstandigheden veranderen. In onze tekst zien we een man die, toen hij doodziek was, God herinnerde aan zijn getrouwheid en toewijding naar Hem en God schonk en vijftien jaar langer leven. Hizkia zei niet dat hij nooit fouten had gemaakt. Maar de motieven van zijn daden waren oprecht naar God.

God zoekt naar mensen met deze hartgesteldheid naar Hem om hun situatie om te keren. Als het Hizkia gebeurde, een man met passie net als jij en ik, kan ik ons ook gebeuren. Als we ons keren naar God Almachtig en Hem aanroepen in onze moeilijkheden, zal God Almachtig onze situatie omkeren. Voor God zijn alle dingen mogelijk en het is ook mogelijk voor de gelovige die in Hem gelooft.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik geef alles over, wetende dat het Uw strijd is en de overwinning de mijne is in Jezus Christus machtige Naam. Ik geef mijn moeilijkheden aan U en ik dank U voor een ommekeer in Jezus Christus machtige Naam. Amen.