Niet omdat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken, als was het uit onszelf, maar onze bekwaamheid is uit God.” 2 Korintiërs 3:5 HSV

Het is niet in ons vermogen om het onmogelijke te doen. God Zelf is nodig om Zijn beloften tot manifestatie te brengen in ons leven. Zijn beloften zijn afhankelijk van Zichzelf. We moeten alleen de instructies opvolgen om onze onmogelijkheden mogelijk te zien worden in ons leven.

Vele zijn gefrustreerd omdat ze op hun eigen kracht vertrouwen en uiteindelijk geen resultaten zien.

Daarop antwoordde Hij en zei tegen mij: Dit is het woord van de HEERE tot Zerubbabel: Niet door kracht en niet door geweld, maar door Mijn Geest, zegt de HEERE van de legermachten.” Zacharia 4:6 HSV

We moeten onthouden dat Jezus het werk heeft volbracht. Onze taak is de instructies opvolgen en de werker in ons (de Heilige Geest) zal de manifestatie voortbrengen.

maar zij gingen overal heen om te prediken, en  de Heere werkte mee en bevestigde het Woord door de tekenen die erop volgden. Amen.” Markus 16:20 HSV

Omdat God is in het Woord dat werd gepredikt, zal Hij werkend met ons Zichzelf in Zijn Woord bevestigen met tekenen en wonderen.

Daarom heeft het onmogelijke doen te maak met God Zelf. Het enige wat we hoeven te doen is te geloven, te gehoorzamen en onszelf over te geven aan de dienst van ons geloof.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij niet vertrouwen op mijn eigen kracht maar op de Uwe, hetgeen Uw Woord is in Jezus Christus machtige Naam. Amen.