Scroll Top

Want als ik in een andere taal bid, bidt mijn geest, maar mijn verstand blijft zonder vrucht.” 1 Corinthiërs 14:14 HSV

Meestal vinden we het moeilijk om ons verstand stil te houden van het denken. Ons verstand is altijd dwalende en kan de hele dag wel druk blijven met irrelevante dingen. God Almachtig heeft hiervoor een oplossing gegeven. De enige wijze waarop u uw verstand tot stilte brengt of het vrijhoudt van paniekaanvallen, is door te bidden in de geest.

Onze bovenstaande Bijbeltekst zegt: “Ons verstand blijft zonder vrucht wanneer we bidden in de geest.” Wanneer het verstand iets niet begrijpt, schakelt het automatisch uit en wordt het rustig. Wij als kinderen van de Allerhoogste God kunnen alleen van God Almachtig horen en samenwerken met Zijn plan wanneer ons verstand rustig is en vervuld met Gods vrede.

Het is Uw vaste voornemen: U zult volkomen vrede bewaren, want men heeft op U vertrouwd.” Jesaja 26:3 HSV

Bidden in de geest helpt ons verstand om stil te zijn en te richten op God Almachtig door de hulp van de Heilige Geest die door onze geest heen werkt in Jezus Christus machtige naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Dank U voor een verstand vrij van paniek als ik het bidden in de geest uitoefen in Jezus Christus machtige naam. Amen.