Scroll Top

opdat u niet traag wordt, maar navolgers bent van hen die door geloof en geduld de beloften beërven.” Hebreeën 6:12 HSV

Geduld is een sterke sleutel voor ons wanneer we ernaar verlangen het onmogelijke mogelijk te zien in ons leven. Wanneer we in geloof hebben gehandeld en het lijkt of dat er geen tastbare manifestaties zijn, is geduld daar om elke ingeving in ons van het vlees te doden zodat het ware geloof de wonder kan verkrijgen. Geduld in Gods belofte brengt ook het verborgen motief van het hart en onze verwachtingen van God aan het licht. Daarnaast, wanneer we iets heel graag willen wachten we er geduldig op.

want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweegbrengt. Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent en geheel oprecht, en in niets tekortschiet.” Jakobus 1:3-4 HSV

Geduld is een vrucht van de Heilige Geest. Het is een product van God. Dus we hoeven het niet te produceren. Het is de taak van de Heilige Geest om geduld in ons te produceren zodat we de belofte kunnen krijgen. Onze taak is te vragen en ons over te geven aan de Heilige Geest wanneer ons geloof beproefd en getest wordt in Christus.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij door Uw Geest om geduldig te zijn zodat ik mijn wonder niet misloop of faal onmogelijke mogelijk te zien in Jezus Christus machtige Naam. Amen.