En wees daders van het Woord en niet alleen hoorders. Anders bedriegt u uzelf. Als iemand immers een hoorder van het Woord is en geen dader, lijkt hij op een man die het gezicht waarmee hij geboren is, in een spiegel bekijkt,” Jakobus 1:22-23 HSV

Het onmogelijke doen heeft te maken met het nakomen van uw woorden met actie. Het spreken van woorden zorgt er niet voor dat dingen gebeuren. Het leven naar wat je zegt brengt een verandering.

Want zoals het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder de werken dood.” Jakobus 2:26 HSV

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij om niet alleen een hoorder van Uw Woord te zijn maar een dader van het Woord in Jezus Christus machtige Naam. Amen.