Maak u nergens zorgen over… ” Filippenzen 4:6 HTB

Veel mensen hebben last van onrust en kunnen er ’s nachts niet van slapen. Onrust wordt veroorzaakt door een gebrek aan vertrouwen in God.

Werkelijk, de beschermer van het volk Israël slaapt nooit!” Psalmen 121:4 HTB

God Almachtig uw Vader slaapt nooit. Met andere woorden Hij zal er altijd voor zorgen dat alle dingen die met u te maken heeft, in veelvoud tot manifestatie komt. Dus houdt op met zorgen maken. Ga slapen als u moe bent. Het is niet nodig dat u de hele nacht wakker blijft om zorgen te maken, want God is wakker voor u.

Door u zorgen te maken verandert u niets, u maakt dingen alleen maar erger. Jezus Christus onze Heer was opgestaan voor ons uit de dood zodat we ons geen zorgen meer hoeven te maken. Overwinning is nu van ons ongeacht de omstandigheden.

Vertrouw de Heer vandaag, volledig wetende dat Hij zich zal haasten om Zijn Woord in uw leven tot uitvoering te brengen. Stop met het in paniek raken in Jezus’ Naam.

Laten we samen bidden en zeg hardop met mij:

Hemelse Vader,
Ik dank U voor Uw Woord. Vandaag werp ik mijn zorgen op u, wetende dat u ervoor zorgdraagt in Jezus’ Naam, Amen.