Scroll Top

De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben.” Johannes 10:10 HSV

Alhoewel Jezus Christus voor ons is gekomen om te genieten van het leven en de overvloed van dat leven, zijn vele mensen nog steeds niet tevreden met het leven dat zij ontvangen van Jezus Christus.

Waarom zijn velen niet tevreden? Het antwoord is heel eenvoudig:

Zachtheid van tong is een boom des levens, maar valsheid in haar is een verderf in de geest.” Spreuken 15:4 NBG51

Wanneer onze tong het tegenovergestelde van Gods gedachten en plannen voor ons leven spreekt, roepen we vloeken op onszelf af. Het is tijd dat we een besluit nemen met de hulp van de Heilige Geest wie we kiezen te dienen met onze tong. Of de duivel of God Almachtig.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. HEERE, zet een wacht voor mijn mond, behoed de deur van mijn lippen in Jezus Christus machtige Naam. Amen.