Jabez was van groter aanzien dan zijn broers. Zijn moeder had hem Jabez genoemd, want, zei ze, ik heb hem met smart gebaard. Jabez riep de God van Israël aan: Als U mij rijk zegent en mijn gebied uitbreidt, Uw hand met mij is en U het kwaad van mij wegdoet, zodat het mij geen smart brengt … En God liet komen wat hij gevraagd had.” ‭‭1 Kronieken ‭4:9-10‬ ‬

Het woord van groter aanzien in deze tekst betekent in het Hebreeuws “kabad” wat zwaarmoedig zijn (met last bezwaard, ernstig, saai) betekent. Dit was het geval van Jabez. Zijn situatie was erger dan van zijn broeders en zijn eigen moeder had een label op hem geplaatst. Niemand geloofde Jabez, zelf zijn eigen broers niet.

Ik geloof ook dat hij zijn situatie vanuit al zijn kracht probeerde te veranderen en dat hij zich uiteindelijk overgaf voor hulp. Om zijn situatie te veranderen moest hij ook zijn geestelijk houding ten opzichte van zichzelf en de wijze hoe hij God zag veranderen.

Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken.” ‭Hebreeën ‭11:6‬ ‭HSV

De situatie van Jabez veranderde enkel toen hij ervoor koos om alleen op God te vertrouwen en volledig afhankelijk van Hem te zijn om zijn verhaal om te keren van het zijn van een verliezer naar de kampioen waarvoor God hem had geroepen.

Het maakt niet uit met welke situatie u misschien wordt geconfronteerd, God is bij machte om het te veranderen. We hoeven niet te wachten totdat met onze rug tegen de muur staan. We kunnen God altijd uitnodigen in de situatie en Hem erop vertrouwen dat Hij het ten goede van ons omkeert.

We moeten vandaag onze mentale houding ten opzichte van onze omstandigheden en de manier waarop we God zien veranderen. God Almachtig wil Zichzelf sterk bewijzen in onze situatie.

Want  de ogen van de HEERE trekken over de hele aarde, om Zich sterk te bewijzen aan hen van wie het hart volkomen is met Hem. U hebt hierin dwaas gehandeld, want vanaf nu zullen oorlogen uw deel zijn.” ‭‭2 Kronieken‬ ‭16:9‬ ‭HSV

Wanneer we kritisch kijken naar het gebed dat Jabez bad, vond de verandering in zijn leven plaats vanaf het moment dat hij zijn mentale houding veranderde. Niemand anders behalve Jabez zelf kon dat voor hem doen.

God is altijd klaar en gereed om Zichzelf sterk te bewijzen in ons leven als wij Hem daartoe laten.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik nodig U uit in mijn omstandigheden en ik dank U bij voorbaat ervoor dat u het ten goede mij omkeert in Jezus’Naam. Amen.