Jabez was groter van aanzien dan zijn broers. Zijn moeder had hem Jabez genoemd, want, zie ze, ik heb hem met smart gebaard. Jabez riep de God van Israel aan: Als U mij rijk zegent en mijn gebied uitbreidt, Uw hand met mij is en U het kwaad van mij wegdoet, zodat het mij geen droefheid brengt.. En God liet komen wat hij gevraagd had. ” ‭‭1 Kronieken‬ ‭4:9-10‬ ‭HSV‬‬

Jabez zou nooit datgene wat God voor hem had kunnen ontvangen zonder eerst het onzichtbare te aanschouwen van Gods beloofde antwoord op zijn gebed.

Het was Gods Woord de kinderen van Israel uit Egypte bevrijdde.

U moet alle geboden die ik u heden gebied, nauwlettend in acht nemen, opdat u leeft, talrijk wordt en het land dat de HEERE uw vaderen onder ede beloofd heeft, binnengaat en in bezit neemt. Ook moet u heel de weg in gedachten houden waarop de HEERE, uw God, u deze veertig jaar in de woestijn geleid heeft, opdat Hij u zou verootmoedigen, en u op de proef zou stellen om te weten wat er in uw hart was, of u Zijn geboden in acht zou nemen of niet. Hij verootmoedigde u, Hij liet u hongerlijden en Hij liet u het manna eten, dat u niet kende en ook uw vaderen niet gekend hadden, om u te laten weten  dat de mens niet alleen van brood leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit de mond van de HEERE komt.” Deuterenomium 8:1-3 HSV

Het Woord van God is Geest en is leven. Het draagt het creatieve vermogen en het vermogen om aan alles wat dood is leven te geven. Daarom moeten we het niet ontvangen als nog een geschreven brief, maar moet het ontvangen worden als het Levend Woord of levend met de kracht en het vermogen om zelf resultaten te produceren.

De reden waarom Abraham niet wankelde op de beloften van God is omdat hij geloofde dat God zou doen wat Hij had beloofd.

God is geen man, dat Hij liegen zou, of een mensenkind, dat Hij ergens berouw over hebben zou. Zou Híj iets zeggen en het dan niet doen? Zou Híj spreken en het niet gestand doen? ” Numberi ‭23:19‬ ‭HSV

God’s Woord is Zijn autoriteit over ons leven en omstandigheden. Laten we vasthouden aan Gods Woord, het geloven en erop vertrouwen. En het zal alles goed maken wat niet op orde is in ons leven.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help met door Uw Woord om de toekomst te zien die U voor mij heeft Uw plan en doel voor mijn leven in Jezus’Naam. Amen.