Scroll Top

Jabez was groter van aanzien dan zijn broers. Zijn moeder had hem Jabez genoemd, want, zei ze, ik heb hem met smart gebaard. Jabez riep de God van Israël aan: Als U mij rijk zegent en mijn gebied uitbreidt, Uw hand met mij is en U het kwaad van mij wegdoet, zodat het mij geen droefheid brengt.. En God liet komen wat hij gevraagd had.” 1 Kronieken‬ ‭4:9-10‬ ‭HSV

De waarheid is dat we geen overvloed in ons leven kunnen ervaren door afhankelijk te zijn van onze maandelijkse inkomen of door voortdurend naar onze bankrekening te kijken. Gods heeft Zijn wijze waarop Hij zorgt dat we overvloed in elk gebied van ons leven ervaren.

Overvloed is iets wat in ons hart en verstand begint. Dat wil zeggen dat ons hart eerst moet veranderen en onze geestelijke houding in hoe we God zien en onze definitie van overvloed moet eerst in lijn zijn met Gods definitie ervan.

Toen Jabez uitriep naar God voor een verandering, was zijn hart en zijn gedachten aangaande zijn situatie en de wijze waarop hij God het eerste wat aan hem moest veranderen.

Toen vroeg Jabez God om hem te zegenen. Dat woord zegenen is een Hebreeuwse Woord voor barak met de oorspronkelijke betekenis om neer te knielen en een zegen ontvangen van een man als gunst.

Met andere woorden, Jabez moet onderwerpen aan Gods wil voor zijn leven om in Gods goddelijke zegeningen van overvloed te wandelen. Jabez nam een nederige plek in zijn hart en verstand en buigde voor God Almachtig om een zegen.

Het is de taak van de mens om zichzelf te verootmoedigen onder de machtige hand van God opdat Hij de man zal verhogen naar de positie die God heeft voorbestemd en voorbepaald voor de mens. We zijn bijvoorbeeld allemaal erfgenamen van Christus vandaag omdat we ons onderwerpen aan Gods heilsplan voor de mens. (Romeinen 10:9-10).

Hij geeft echter des te meer genade. Daarom zegt de Schrift: god keert Zich tegen de hoogmoedigen, maar aan de nederigen geeft Hij genade. [Spr. 3:34.]”‭‭Jakobus‬ ‭4:6‬ ‭HSV

We kunnen nooit in Gods wil of in Gods geloof wandelen zonder absolute onderwerping aan de autoriteit van Zijn Woord. Om deze reden zei Apostel Paulus door de Heilige Geest:

Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst. En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is. ” ‭Romeinen‬ ‭12:1-2‬ ‭HSV

Het is heel belangrijk dat we ons onderwerpen aan Gods wil omdat het in Gods bekwaamheid is om ervoor te zorgen dat wij, Zijn kinderen, dezelfde overvloed als Jabez te ervaren in ons leven.

Niet omdat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken, als was het uit onszelf, maar onze bekwaamheid is uit God. .” 2 Corinthians‬ ‭3:5‬ ‭AMPC‬‬

Het is door Gods genade en niet door kracht of menselijk handelen.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik buig mijn hart en verstand naar U en vraag U om Uw wil voor mijn leven te openbaren en mij ook te helpen om erin te wandelen door Uw machtige rechterhand op mij in Jezus’Naam. Amen.