En Jabez was groter van aanzien dan zijn broers. Zijn moeder had hem Jabez genoemd, want, zei ze, ik heb hem met smart gebaard. Jabez riep de God van Israel aan: Als U mij rijk zegent en mijn gebied uitbreidt, Uw hand met mij is en U het kwaad van mij wegdoet, zodat het mij geen droefheid brengt.. En God liet komen wat hij gevraagd had.” ‭‭1 Kronieken‬ ‭4:9-10‬ ‭HSV‬‬

Zolang we niet afhankelijk zijn van onszelf, maar van God, kunnen we niet falen. Een van de redenen waarom we niet kunnen falen is omdat we tot het lichaam van Christus, de kerk genaamd, met Jesus Christus Zelf als het hoofd van Zijn lichaam, behoren. En hij heeft ons verzekerd van de overwinning op alle omstandigheden toen Hij zei:

En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen.” Mattheüs 16:18 HSV

Jezus deed deze vrijmoedige uitspraak over Zijn kerk, en we zijn onderdeel van Zijn kerk. Met andere woorden, zegt Hij dat het niet uitmaakt wat de tegenstand probeert te doen tegen Zijn lichaam, zijn raad, mandaat of opdracht zal niet overwinnen op de raad van Jezus Christus onze snel komende koning.

God wil dat ons geloof staat op de overwinning de we al hebben in Christus en niet op ons eigen kunnen.

Jabez vertrouwde God en Hij veranderde zijn verhaal.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik leun op U en dank U dat U mij de overwinning over al mijn omstandigheden hebt gegeven in Christus. Ik bestraf elke duivelse suggestie om mij uit mijn overwinning in Christus te halen en profeteer overwinning over mijn huidige situatie in Jezus’Naam. Amen.