En Jabez was groter van aanzien dan zijn broers. Zijn moeder had hem Jabez genoemd, want, zei ze, ik heb hem met smart gebaard. Jabez riep de God van Israel aan: Als U mij rijk zegent en mijn gebied uitbreidt, Uw hand met mij is en U het kwaad van mij wegdoet, zodat het mij geen droefheid brengt.. En God liet komen wat hij gevraagd had.” ‭‭1 Kronieken‬ ‭4:9-10‬ ‭HSV‬‬
Het was God die de profetiën van Jabez zijn vijanden tot niet bracht en hem een grootse stad maakte. De God van Jabez is dezelfde God als vandaag. Wanneer we onszelf voor Hem verootmoedigen in gebed, zal Hij onze roep horen en ons land herstellen.
 
en Mijn volk, waarover Mijn Naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal Ík vanuit de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen.” 2 Kronieken 7:14 HSV
Laten we samen bidden:
Hemelse Vader, keer de adviezen en profetieën van de vijand tot dwaasheid zelfs wanneer ik mijzelf verootmoedig voor U in Jezus’Naam. Amen.