En Jabez was groter van aanzien dan zijn broers. Zijn moeder had hem Jabez genoemd, want, zei ze, ik heb hem met smart gebaard. Jabez riep de God van Israel aan: Als U mij rijk zegent en mijn gebied uitbreidt, Uw hand met mij is en U het kwaad van mij wegdoet, zodat het mij geen droefheid brengt.. En God liet komen wat hij gevraagd had.” ‭‭1 Kronieken‬ ‭4:9-10‬ ‭HSV‬‬

Jabez had veel problemen in zijn leven die tegen hem getuigde. Maar de Bijbel zegt dat God elke score settelde in zijn leven en hem een nieuw begin gaf.

Daarom kwam Jezus en vloeide zijn Bloed omwille van ons. Opdat datgene dat tegen ons mag getuigen in onze familie achtergrond, onze stad en onze natie zal niet tegen ons overwinnen in Zijn Naam.

En Hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees, samen met Hem levend gemaakt door u al uw overtredingen te vergeven, en het handschrift dat tegen ons getuigde, uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht, en Hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd.” Kolossenzen 2:13-15 HSV

Laat we standhouden in onze vrijheid in Christus en weigeren om datgene te accepteren wat de duivel illegaal in ons leven probeert te leggen in Jezus’Naam.

Hemelse Vader, ik houd stand in mijn vrijheid in Christus en door de kracht van het Bloed van Jezus annuleer ik elke illegale document, valse beschuldiging van de vijand dat tegen mijn leven getuigt in Jezus’ Naam. Amen.