En Jabez was groter van aanzien dan zijn broers. Zijn moeder had hem Jabez genoemd, want, zei ze, ik heb hem met smart gebaard. Jabez riep de God van Israel aan: Als U mij rijk zegent en mijn gebied uitbreidt, Uw hand met mij is en U het kwaad van mij wegdoet, zodat het mij geen droefheid brengt.. En God liet komen wat hij gevraagd had.” ‭‭1 Kronieken‬ ‭4:9-10‬ ‭HSV‬‬

De Bijbel zegt en God liet komen wat hij gevraagd had. De God die wij dienen beantwoord nog steeds gebeden. Dat is de reden waarom Hij Jezus stuurde naar de wereld om de prijs te betalen voor de zonde en als vergeving voor de zonde. Opdat in alle menselijke noden werd voorzien in Christus voor eens en altijd. T

Jabez maakte goddelijke herstel en ommekeer mee omdat hij een ontmoeting met God Zelf had.

Het is goed dat we naar dingen zoeken en de zegeningen. Maar dingen en zegeningen hebben zonder de Schrijver van de zegeningen of de Diegene die zegent in en met ons te hebben is een verspilling van onze tijd.

Jezus Christus, het antwoord op de uitroep van het menselijk hart is beschikbaar voor ons allen. Hij is Gods geschenk aan iedereen.

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft,  opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. ” Johannes ‭3:16‬ HSV

Jezus is de hersteller voor de verlorenen en afgezonderden.

Ja, Ik zal uw herstel bevorderen, u van uw wonden genezen, spreekt de HEERE, al noemen ze u: Verdrevene, het is Sion, niemand vraagt naar haar.” Jeremia 30:17 HSV

In dit speciaal seizoen open uw hart voor Gods liefde en laat Hem binnen. Laat Hem je genezen en je een frisse start geven.

Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken, en hij met Mij.” ‭‭Openbaring‬ ‭3:20‬ ‭AMPC‬‬

Ik bid dat de wind van herstel in uw boot zal waaien in Jesus’Naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor herstel in Jezus’Naam. Amen. a