Scroll Top

En Jabez was groter van aanzien dan zijn broers. Zijn moeder had hem Jabez genoemd, want, zei ze, ik heb hem met smart gebaard. Jabez riep de God van Israel aan: Als U mij rijk zegent en mijn gebied uitbreidt, Uw hand met mij is en U het kwaad van mij wegdoet, zodat het mij geen droefheid brengt.. En God liet komen wat hij gevraagd had.” ‭‭1 Kronieken‬ ‭4:9-10‬ ‭HSV‬‬

De hand van God met Jabez is een symbool van Gods autoriteit en macht over zijn leven. Zonder Gods autoriteit en macht kunnen de werken van satan niet overwinnen.

God heeft ons de autoriteit gegeven over satan en zijn troepen. God wil dat we het gebruiken.

Zie, Ik geef u de macht om op slangen en schorpioenen te trappen en de macht over alle kracht van de vijand; en niets zal u schade toebrengen.

In plaats van te klagen, hetgeen het tegenovergestelde van geloof is, is het tijd dat we onze autoriteit uitoefenen en ook elke illegale werken van satan om ons heen weigeren.

We groeien alleen van kinderen naar zonen door voortdurend onze autoriteit over de listen van satan uit te oefenen.

Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven;[Jes. 56:5.]” Johannes 1:12 HSV

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, dank U voor Uw Woord. Ik weiger om elke illegale mandaat van satan over mijn leven te accepteren. Ik bestraf satan en zijn troepen in mijn …. (bijvoorbeeld financiën, plaats hier wat u wilt) in Jezus’Naam. Amen.