Scroll Top

En Jabez was groter van aanzien dan zijn broers. Zijn moeder had hem Jabez genoemd, want, zei ze, ik heb hem met smart gebaard. Jabez riep de God van Israel aan: Als U mij rijk zegent en mijn gebied uitbreidt, Uw hand met mij is en U het kwaad van mij wegdoet, zodat het mij geen droefheid brengt.. En God liet komen wat hij gevraagd had.” ‭‭1 Kronieken‬ ‭4:9-10‬ ‭HSV‬‬

De hand van God was op met Jabez om hem de weg te wijzen. Hij was er moe van om zelf te proberen zijn eigen baas te zijn. Dus moest hij de positie van een dienaar aannemen om door God geleid te worden in zijn hof. De plaats van voorspoed en superovervloed voor zijn leven.

Jabez zijn situatie is een goed voorbeeld om van te leren als gelovigen in Christus.

Al deze dingen nu zijn hun overkomen als voorbeelden voor ons,  en ze zijn beschreven tot waarschuwing voor ons,  over wie het einde van de eeuwen gekomen is.” 1 Korinthiers 10:11 HSV

We zijn niet verantwoordelijk om onszelf als kinderen van God te leiden of om God te vertellen hoe Hij ons moet leiden. We zijn behoren zelfs geen bescherming aan te doen. God heeft ons nooit gevraagd dat te doen. Maar de Bijbel zegt:

opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest. Immers, zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees, maar zij die naar de Geest zijn, de dingen van de Geest.” ‭Romeinen ‭8:14-15‬ ‭HSV

Het is Gods verantwoordelijkheid om ons door Zijn geest te leiden en het is onze taak om te volgen. Daarom wacht God op ons door gebed, studeren van het Woord van God en gemeenschap in aanbidden is heel belangrijk om ons te helpen om de leiding van de Heilige Geest te volgen.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Deze dag geef ik mij over aan Uw leiding door Uw Geest in Jezus’Naam. Amen.