Scroll Top

En Jabez was groter van aanzien dan zijn broers. Zijn moeder had hem Jabez genoemd, want, zei ze, ik heb hem met smart gebaard. Jabez riep de God van Israel aan: Als U mij rijk zegent en mijn gebied uitbreidt, Uw hand met mij is en U het kwaad van mij wegdoet, zodat het mij geen droefheid brengt.. En God liet komen wat hij gevraagd had.” ‭‭1 Kronieken‬ ‭4:9-10‬ ‭HSV‬‬

Jabez vroeg dat Gods hand met hem zou zijn. Hij vroeg God niet alleen om hem te zegenen maar vroeg om Gods hand.

De vraag is waarom Jabez om Gods hand vroeg?

Een van de betekenissen van Gods hand in de tekst is richting of de wegwijzen. Vaak willen we een zegen, maar willen we niet dat God ons helpt om de zegen te dragen of om ons door de zegen heen te leiden. Dit is de reden waarom velen zijn kwijtgeraakt wat ze van de Heere hebben ontvangen.

We zijn rentmeesters van het gene God ons geeft, maar God is de bron. Zijn leidende hand die nu met ons en in ons is de Heilige Geest. Het is heel belangrijk dat de rol begrijpen van de Heilige Geest als goddelijke hulp in het volbrengen van Gods Mandaat voor ons leven.

Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen. Die zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het Mijne nemen en het u verkondigen.” ‭Johannes‬ ‭16:13-14‬ ‭HSV

Daarom moeten we de aanwezigheid van de Geest van God die in en met u woont koesteren en ook met Hem communiceren voordat we besluiten nemen in ons leven. En Hem vragen om ons dagelijks de weg te wijzen.

Ik bid dat de Heilige Geest u de weg wijst en u helpt om goed om te gaan met alles wat God u toevertrouwd heeft in Jezus’Naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij om altijd de juiste beslissing te nemen in elke situatie waar ik mij in dit leven in bevind in Jezus’Naam. Amen.