Bijbelstudieplan 2019

Voor vandaag lezen we:
Job 38-40
Mattheüs 24: 32-51
Mattheüs 25: 1-13
Psalmen 18: 37-42

-Voedsel voor uw Overdenking Dag 37-

• 3 Johannes 2
• Job 36: 11-1
• Filippenzen 2:13

God heeft nooit iemand geschapen om arm of onproductief te zijn. We zijn allemaal gemaakt om voorspoedig te zijn. Dat woord “voorspoed” betekent ”het wel gaan zowel op geestelijk vlak, materieel gebied als in de gezondheid”. Het Woord van God zegt: “Geliefde, ik bid, dat het u in alles wèl ga en gij gezond zijt, gelijk het uw ziel wèl gaat.”

Daarom is het Gods wil voor een ieder die in Christus is om voorspoedig te zijn. En ook al is het Gods wil voor een ieder, kunnen we getuigen dat er velen in Christus zijn die de manifestatie van deze tekst in hun leven niet ervaren. De reden hiervoor is dat elke belofte die we in Gods woord zien, daar hangt een voorwaarde aan.

Het goede nieuws is dat de omstandigheden niet moeilijk zijn. Voorspoed is gekoppeld aan onze gehoorzaamheid aan Gods Woord om Zijn doel te dienen.

Omwille van dit, zei God:
“Als zij luisteren en Hem gehoorzamen, zullen zij worden gezegend met een gelukkig en voorspoedig leven.”

Als we nu het bovenstaande lezen, denken we dat God op ons eigen kunnen rekent. De waarheid echter is dat Hij ons Zijn Geest geeft om ons te helpen Zijn Woord te gehoorzamen en Zijn doel te dienen, maar we moeten bereid zijn om met de Heilige Geest samen te werken. Dat is de reden voor de “als” -clausule in de bovenstaande tekst.

Luister naar wat het Woord van God zegt: “want God is het, die om zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt.”

God dienen is zo makkelijk; de sleutel is God te dienen door Het Woord in gedachte, spraak en daad in praktijk brengen.

Wanneer u deze dingen doet, zal voorspoed aan uw deur kloppen.

Kies voorspoed boven armoede in Jezus naam.

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en kom in actie !!!!!