Bijbelstudieplan 2019

Voor vandaag lezen we:
Job 41-42
Mattheüs 25: 14-46
Psalmen 18: 43-50

-Voedsel voor uw Overdenking Dag 38-

• Mattheüs 23:11
• Mattheüs 20: 25-28
• Mattheüs 6: 31-33

Als we naar de wereld van vandaag kijken, vecht iedereen maar om over een ander te kunnen heersen. In feite denken velen dat wanneer je heer bent over mensen dat, dat  je het grootst maakt.

In het Christendom staan ​​de grootste personen haaks tegen de standaarden van de wereld. Jezus Christus wees erop dat grote mensen zich dienstbaar opstellen en zich niet bezig houden met het krijgen van dienstverlening.

Dit is wat Hij zegt: “Maar wie de grootste onder u is, zal uw dienaar zijn. Al wie zichzelf zal verhogen, zal vernederd worden en al wie zichzelf zal vernederen, zal verhoogd worden.”

Jezus Christus kwam niet op aarde om gediend te worden, maar Hij kwam om te dienen. Dat betekent dat Zijn prioriteit niet voor Hemzelf was, maar voor anderen. Hij kwam om de behoeften van de mensheid te voorzien.

Het Woord van God zegt: “Zo is het onder u niet. Maar wie onder u groot wil worden, zal uw dienaar zijn, en wie onder u de eerste wil zijn, zal uw slaaf zijn; gelijk de Zoon des mensen niet gekomen is om Zich te laten dienen, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen.”

De reden waarom velen het moeilijk vinden om te dienen is vanwege egoïsme. Ze richten zich meer op hun persoonlijke uitdagingen en wat ze willen bereiken in plaats van te zorgen voor het beste en goede van anderen.

Als we ons namelijk concentreren op het helpen van anderen zodat ze kunnen staan, dan zal God op zijn beurt ervoor zorgen dat er in onze behoeften wordt voorzien.

Daarom zegt het Woord van God: “Maakt u dan niet bezorgd, zeggende: Wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden? Want naar al deze dingen gaat het zoeken der heidenen uit. Want uw hemelse Vader weet, dat gij dit alles behoeft. Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden.”

Ware vreugde komt voort uit het zien dat anderen hun doelen bereiken door de gave te gebruiken die God ons heeft gegeven om hen te helpen.

Kies er vandaag voor groot te zijn door een probleem op te lossen voor iemand in nood. Als we anderen dienen, zorgt God er zeker voor dat Hij in onze eigen levens voorziet door iemand anders ons te laten dienen op basis van wat we nodig hebben.

Kijk vooruit en weiger om kortzichtig te zijn.

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en kom in actie!!!!!