Scroll Top

Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard? Zoals geschreven staat:  Want omwille van U worden wij de hele dag gedood, wij worden beschouwd als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad. Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.” Romeinen 8:35-39 HSV

Er is geen omstandigheid of situatie dat opkomt tegen een kind van God welke hem kan verslaan. Wanneer we als kind van God worden verslagen is dat als resultaat van een gebrek. Dat is iets wat u zou moeten doen of verplicht bent te doen maar niet doet.

Jezus Christus is niet gestorven en opgestaan uit de dood opdat we verslagen worden. We worden niet geroepen om onze tegenstand met ons eigen geloof te confronteren. God heeft geen geboorte aan ons gegeven door Zijn zoon Jezus, zodat we op ons eigen geloof vertrouwen wanneer we afrekenen met de tegenstand (satan en zijn troepen) maar we zijn geroepen om geloof te hebben in de overwinning die we in Christus hebben.

Paulus de apostel ging door veel moeilijkheden heen omwille van het evangelie prediken, maar geen elke ding waarmee hij geconfronteerd werd, versloegen hem. Vanwege het feit dat zijn geloof gebaseerd was op what Jesus Christus gedaan heeft en niet op wat hij Paulus kon doen.

Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld;  en dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft: ons geloof.” 1 Johannes 5:4 HSV

Sta vandaag in de overwinning die u heeft in Christus en stuur elke aanval van de duivel tegen uw hart en vertand weg in Jezus’Naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, dank U dat U mij de overwinning in Christus hebt gegeven. I arresteer elke gedachte, verbeelding, denken, menselijke wijsheid dat het tegenstemde is van Gods plan en doel voor mijn leven door de kracht van het bloed van Jezus Christus en zet ik stop tegen duivelse opdracht tegen mijn leven door de kracht van suggestie in Jezus’Naam. Amen.