Scroll Top

” Daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft ook Hij op gelijke wijze daaraan deel gekregen, opdat Hij door zijn dood hem, die de macht over de dood had, de duivel, zou onttronen, en allen zou bevrijden, die gedurende hun ganse leven door angst voor de dood tot slavernij gedoemd waren” .                               Hebreeën 2:14‭-‬15 NBG

Het bloed van Christus heeft ons bevrijd van de gebondenheid van zonde. Zijn dood heeft bevrijding van gebondenheid gebracht.

” Immers, de zonde zal over u geen heerschappij voeren, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade”.       Romeinen 6:14 NBG

De reden waarom velen nog steeds worstelen met zonde is omdat zij weigeren gemeenschap te hebben met de Heilige Geest.

De kracht van de Heilige Geest behoudt ons en geeft ons heerschappij over zonde. Zonde wordt geactiveerd door het vlees; dat is onze vleselijke lust om het zo maar te zeggen. Maar leven in de Geest behoed ons van de heerschappij van zonde en zorgt ervoor dat wij heersen over de kracht van zonde.Waneer ik het heb over leven door of het leven in de Geest, Dan bedoel ik daarmee uw leven te leven in overeenstemming met het woord van God. De bijbel zegt de Geest en het woord stemmen overeen. We ondermijnen de kracht van het bloed waneer we geen acht slaan op het woord. De Heilige Geest wordt alleen geactiveerd in ons leven als wij acht slaan op Gods woord.

“Zij, die in het vlees zijn, kunnen Gode niet behagen. Gij daarentegen zijt niet in het vlees, maar in de Geest, althans, indien de Geest Gods in u woont. Indien iemand echter de Geest van Christus niet heeft, die behoort Hem niet toe[Rom. 8:14.]. Indien Christus in u is, dan is wel het lichaam dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid”.                               Romeinen 8:8‭-‬10 NBG

Weet deze dag dat de kracht van de zonde vernietigd is. Sta toe dat God’s genade voor u werkt en weiger ruimte te geven voor uw vlees.

Laten we samen bidden:                          Vader ik dank U voor Uw woord.Dank U dat u de kracht van de zonde over mijn leven vernietigd heeft door de kracht van de Heilige Geest ik leef tot rechtvaardigheid in Jezus naam. Amen