Scroll Top

En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf  vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood.” Filippenzen 2:8 HSV

Nederigheid is een belangrijke sleutel voor het wandelen in overwinning. Niet alleen versloeg Jezus satan door gehoorzaamheid, maar Hij was ook heel nederig. Daarom werd Hij verhoogd door God en werd Hem een Naam boven alle namen gegeven.

Evenzo, jongeren, wees aan de ouderen onderdanig;  en wees allen elkaar onderdanig. Wees met nederigheid bekleed,  want God keert Zich tegen de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade. [ Spreuken 3:34 HSV]” 1 Petrus 5:5 HSV

Nederigheid is een belangrijke sleutel voor het wandelen in overwinning. God roept ons om onszelf te verootmoedigen in gebed en dan zal Hij onze gevangenschap omkeren.

en Mijn volk, waarover Mijn Naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal Ík vanuit de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen.” 2 Kronieken 7:14 HSV

Kies vandaag voor nederigheid en ga terug naar de Heer in gebed. Hij is geduldig op u aan het wachten om elke vreemde situatie in uw leven om te keren.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik verootmoedig mijzelf naar u deze morgen en erken u als de oplossing voor mijn moeilijkheden en ik dank U dat U elke hopeloze situatie in mijn leven omkeert in Jezus’Naam. Amen.