Scroll Top

Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn,” Kolossenzen 3:1-2 HSV

We moeten niet toelaten dat de moeilijke dingen waar we in ons leven doorheen gaan onze overwinning bepalen. De Bijbel zegt dat ons ons moeten richten op ons hemelse perspectief en niet op wat zien. De Bijbel zegt dat we onze gedachten daarop moeten richten. Met andere woorden maak een besluit om erop te richten want het is nu onze positie in Christus en ook onze positie van overwinning als het gaat om oorlogvoering.

In deze nieuwe positie zijn we gezegend en niet vervloekt en God wil dat we ons daarop richten.

Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus,” Efeziërs 1:3 HSV

We moeten de satanische leugens weigeren en ervoor kiezen om te overeenstemmen met Gods Woord zodat de zegeningen in de hemelse gewesten gemanifesteerd zullen worden in deze aardse atmosfeer in ons leven.

Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde.” Mattheüs 6:10 HSV

Sta vandaag in uw overwinning en vecht het goede gevecht van geloof aangaande uw zegeningen in Jezus Christus machtige Naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Dank U dat U mij zegent met alle geestelijke zegening in hemelse plaatsen. In Jezus’Naam. Amen.